Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
24.10.2023.

SPH prihvaća Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Sukladno odluci tijela Sindikata policije Hrvatske, obavještavamo vas kako je Sindikat policije Hrvatske, kao reprezentativni sindikat državnih službi i potpisnik Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, prihvatio zadnji dogovoreni tekst Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te je spreman pristupiti potpisivanju istoga.
 
Kao što vam je poznato, navedenim dodatkom se predviđa sljedeće:
  • Povećanje osnovice za isplatu plaće od 5% s 1. listopadom 2023. godine (vidljivo već na plaći koja će se isplatiti u studenom) za sve državne službenike i namještenike, neovisno o visini plaće, koeficijenta ili dodataka;
  • Povećanje božićnice s 233,00 eura na 300,00 eura (iznos u kojem je isplaćen i ovogodišnji regres), koja će biti isplaćena u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora (najkasnije do 31. prosinca tekuće godine);
  • Uvođenje, po prvi puta, godišnje nagrade za uskršnje blagdane (uskrsnice) u visini od 100,00 eura za sve državne službenike i namještenike, koja bi se isplaćivala povodom uskršnjih blagdana (po Gregorijanskom kalendaru). Navedeno pravo smatramo povijesnim probitkom te ćemo se boriti da isto postane trajno dobro kolektivnih ugovora državnih službi. 
Također, dogovoreno je nekoliko izmjena samog teksta pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Neke su odredbe novosti, poput npr. dodavanja novog podstavka u članku 28. stavku 1. tj. mogućnosti dobivanja plaćenog dopusta do 3 dana tijekom jedne kalendarske godine zbog odsutnosti s posla, kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem prijeko potrebna trenutna nazočnost državnog službenika i namještenika. Napominjemo da je navedeno novo pravo i isto ne konzumira prava iz istog članka po drugim osnovama (poput slobodnih dana za davanje krvi, zbog smrti člana obitelji i dr.).
 
Nadalje, u Kolektivni ugovor vraćena je formulacija po kojoj se vrijeme bolovanja do 42 dana računa po povoljnijem prosjeku u odnosu na onaj koji je vrijedio od sklapanja novog Kolektivnog ugovora te usuglašen i određeni broj ispravaka nekih tehničkih pogreški u samom tekstu pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 
Napominjemo također kako je ugovoreno da će se, ukoliko novi propisi kojima se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama ne stupe na snagu do 1. ožujka 2024. godine, pristupiti pregovorima za osnovicu u 2024. godini.