Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

povratak
Podijeli s prijateljima:
19.07.2022.

Sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova

Dana 7. srpnja 2022. godine u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova održali smo sastanak s potpredsjednikom i ministrom unutarnjih poslova g. Davorom Božinovićem, pomoćnikom ministra g. Cvjetkom Obradovićem, glavnim ravnateljem policije g. Nikolom Milinom i ovlaštenim za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudske potencijale g. Željkom Pršom.
 
Na navedenom sastanku istaknuli smo niz tema, a među najvažnijim istaknuli bismo one za koje vjerujemo da će kroz određene aktivnosti biti uskoro riješene:
 
  • Ponovo smo aktualizirali naš zahtjev za povećanjem naknade za stanovanje te ćemo isto dodatno apostrofirati na Gospodarsko - socijalnom vijeću putem naše krovne sindikalne središnjice, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
  • Razgovarali smo o dosljednoj provedbi svih odredbi novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, među ostalim prokomentirali smo dodatak na osnovnu plaću za rad organiziran na drugačiji način te obvezu poslodavca da isplaćuje plaću sukladno poslovima više složenosti ili mijenjanja drugog službenika koji prima višu plaću (npr. u slučajevima kada pomoćnik šefa smjene mijenja šefa smjene i sl.). 
  • Zatražili smo da se isprave neke pogreške poput nepravilne isplate dodatka u osnovnoj plaći policijskim službenicima na radnom mjestu „šef smjene“ (dodatak od 3% umjesto dodatka od 6,11%) u policijskim postajama 3. kategorije kojima je do novog preustroja bila je propisana isključivo SSS i zvanje „samostalni policajac“, a izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu navedeno zvanje povišeno je u zvanje „policijski narednik“, a uvjet za raspored je završena SSS ili VŠS. Također, takve nepravilnosti su utvrđene i kod svih radnih mjesta koja su do novog preustroja imali kao uvjet SSS, a nakon preustroja je izmijenjen uvjet stručne spreme tj. preklapaju se SSS/VŠS npr. radno mjesto pomoćnika šefa smjene u postajama 2. kategorije i voditelj smjene graničnog prijelaza u postajama 2. kategorije. Napomenuli smo da bi se o eventualnoj manjoj isplati dodatka moglo razmišljati samo u slučaju kada bi se i za to radno mjesto, osim propisivanja višeg zvanja i VŠS, propisala i plaća koja je primjerena i sukladna VŠS.
  • Ukazali smo na potrebu korekcije Uredbe o plaćama policijskih službenika, te među ostalim zatražili vraćanje prijašnjeg koeficijenta policijskim službenicama za foto i video dokumentaciju kojima je novom sistematizacijom umanjen koeficijent.
  • Aktualizirali smo naš zahtjev za donošenjem novog Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi, u kojem smo tražili da se jasno propišu poslovi koje policijski službenik može, odnosno ne može obavljati te da sam Pravilnik bude jasniji i konkretniji. 
  • Prokomentirali smo izmjene Uredbe o policijskim zvanjima, kako bi se zvanje priznalo onima koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prije stupanja na snagu nove Uredbe te kako bi se preveli u odgovarajuća zvanja.
  • Tema je bilo i građansko odijelo za službenike koji rade sa strankama te je Ministarstvo za sada navelo kako su osigurana sredstva za šalterske službenike te da bi se navedeno trebalo propisati kroz Pravilnik o zaštiti na radu ili posebnu Odluku o zaštitnim sredstvima navedenih službenika te smo zahtijevali da se to što prije riješi.
  • Aktualizirali smo peticiju službenika Ministarstva unutarnjih poslova u Sjedištu za uvođenjem kliznog radnog vremena te vjerujemo da će se i navedeno provesti.
  • Razgovarali smo i o konkretnim slučajevima po pojedinim policijskim upravama (npr. neisplaćivanje terenskog dodatka policijskim službenicima Jedinice specijalne i interventne policije Rijeka i Interventne policije PU karlovačke) te neadekvatnim radnim uvjetima u kojima se nalaze zaposlenici po pojedinim ustrojstvenim jedinicama zbog nedostatka klima uređaja (npr. u PGP Slavonski Šamac i nekim drugim ustrojstvenim jedinicama po policijskim upravama), a što je neprihvatljivo za rad u ljetnim uvjetima.
O daljnjim informacijama vezanim uz ovu tematiku pravovremeno ćemo vas obavijestiti.