Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje - povećanje cijena premija

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje - povećanje cijena premija

Sukladno Dodatku II Sporazumu o poslovnoj suradnji između Sindikata policije Hrvatske i Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. (U daljnjem tekstu: Wiener osiguranje) obavještavamo vas o novim cijenama Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja. 
 
Svjesni smo okolnosti, međutim partneri određuju cijene prema njihovom modelu. Napominjemo kako cijene zdravstvenog osiguranja u Croatia osiguranju d.d. trenutno ostaju iste.
 
Nastavno na navedeno, nove premije Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja su sljedeće:
 • nova premija osiguranja za program DOPUNSKO BTOTAL Autorizacija iznosi 13,00 EUR/ 97,95 HRK mjesečno, odnosno 156,00 EUR / 1.175,38 HRK godišnje;
 • nova premija osiguranja za program DOPUNSKO B1000 Autorizacija (pokriće B liste do 1.000 kn godišnje) obračunava se uz popust od 25% na redovnu premiju osiguranja što prema trenutno važećem Premijskom sustavu iznosi 26,88 EUR / 202,53 HRK mjesečno, odnosno 322,52 EUR / 2.430,03 HRK godišnje.
DOPUNSKO BTOTAL Autorizacija:
 
- za članove sindikata starosne dobi od 18-65 godina starosti i članove obitelji starosne dobi od 18-60 godina starosti
- predstavlja prošireni program dopunskog zdravstvenog osiguranja koji osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, i to za:
 • Specijalistički pregled i dnevnu bolnicu;
 • Specijalističku dijagnostiku;
 • Ortopedska i druga pomagala;
 • Fizikalnu terapiju;
 • Bolničko liječenje;
 • Dentalna pomagala;
 • Zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika;
 • Izdavanje lijeka po receptu
te pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a (tzv. B lista lijekova) u punom iznosu bez ograničenja. Za pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a koristi se sustav autorizacije (kartica osiguratelja je sredstvo plaćanja).
 
 
DOPUNSKO B 1000 Autorizacija:
 
- ponuđeni program za članove obitelji pristupne dobi 60 i više godina (pristupna dob = poslovna godina – godina rođenja)
- osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranjau punom iznosu bez ograničenja, i to za:
 • Specijalistički pregled i dnevnu bolnicu;
 • Specijalističku dijagnostiku;
 • Ortopedska i druga pomagala;
 • Fizikalnu terapiju;
 • Bolničko liječenje;
 • Dentalna pomagala;
 • Zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika;
 • Izdavanje lijeka po receptu 
te pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a (B lista lijekova) do iznosa doplate do 1.000,00 kn godišnje. Za pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a koristi se sustav autorizacije (kartica osiguratelja je sredstvo plaćanja).
 
Svi članovi Sindikata policije Hrvatske, osiguranici Wiener osiguranja, zaprimiti će na kućne adrese obavijest Wiener osiguranja o promjeni premije, a kojom će se ponuditi nastavak osiguranja uz uvećanu premiju. 
 
Prve obavijesti poslati će se članovima SPH koji imaju istek osigurateljne godine s danom 15.05.2023. godine.
 
Članovima koji su sklopili osiguranje nakon navedenog datuma (npr. s 15.06., 15.07. itd.) primjenjivati će se stara cijena premije do isteka osigurateljne godine. 
 
Članovi sindikata nakon isteka godišnjeg osiguranja po dosadašnjoj cijeni, mogu produljiti isto po novom iznosu premije ili prekinuti osiguranje.
 
Članovi sindikata koji ne žele obnoviti osiguranje po uvećanoj premiji imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za raskid osiguranja putem svojih glavnih podružnica.
 
Za dodatne informacije molimo da se obratite u glavnu podružnicu u kojoj ste član.