Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

PU vuk. srij. -povreda Zakona o zaštiti osobnih podataka

PU vuk. srij. -povreda Zakona o zaštiti osobnih podataka

 
Događaj  koji najbolje pokazuje koliko pojedinici u MUP RH   poštuju ili poznaju pojedine zakone. Iz odgovora Agencije za zaštitu osobnih podataka, vidljivo je da se radi o nezakonitosti  koju   PU vukovarsko-srijemskoj nikad nije ispitala niti sankcionirala krivca. O svemu navedenom obavješteno je i MUP RH koje po svemu sudeći ne zanima taj slučaj, iako je očito da postoje pojedinci (izgleda dobro zaštićeni)  u PU vuk. sri. koji nisu upoznati sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka koji se ne odnosi na sve građane RH.
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka-21-08-2012.pdf