Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

Kasa uzajamne pomoći- PU vuk. srijem.

Kasa uzajamne pomoći- PU vuk. srijem.

U skladu sa Pravilnikom o radu Kase uzajamne pomoći SPH, podr. PU vukovarsko-srijemske:
 
- članom Kase može postati svaki član Sindikata policije Hrvatske,podružnice PU vukovarsko-srijemske koji potpiše izjavu o obustavi uloga u Kasi.
- Visinu uloga u Kasi određuje član SPH te je isti štednja u Kasi. U skladu sa Pravilnikom o radu KUP, minimalni ulog u Kasi iznosi 50,00 kn/mj a maximalni 500,00 kn/mj.
- U podr. SPH, PU VS vode se zasebne evidencije o uplatama i isplatama uloga i pozajmica te svaki član KUP ima pravo uvida u navedeno.
- Zamolbe za isplatu pozajmice,povrat uloga,promjene visine uloga i dr.  podnose se podružnici SPH-VS  isključivo u pismenoj formi  na obrascu kojeg donosi Upravni odobr Kase.
- Visinu i rokove otplate pozajmica utvrđuje Upravni odobor u skladu sa Pravilnikom o radu KUP,odlukama nadležnih tijela i poslovanju Kase.
- U skladu sa Odlukom UO KUP, članu SPH koji potpiše izjavu o obustavi uloga u Kasi (prvi upis u KUP)  može se odobriti isplata pozajmice u iznosu do 3.000,00 kn sa rokom otplate u 7 mj, obroka, bez obzira na visinu uloga u Kasi.
- Isplate po zaprimljenim zamolbama u određenom mjesecu,  vrše se 13.og idućeg mjeseca nakon obrade zamolbi (utvrđivanje kreditne sposobnosti, provjere otplate prethodnih pozjamica, utvrđivanje uloga u Kasi i dr.).
 
      povjerenik SPH
      Goran Baliban