Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU VARAŽDINSKA

ARAG - dodatni paketi pravne zaštite za članove SPH

ARAG - dodatni paketi pravne zaštite za članove SPH

Dostavljamo vam ponudu za ugovaranje proširenih paketa osiguranja pravne zaštite ARAGpolice pravne zaštite „POJEDINAC“, „OBITELJ“ i „UMIROVLJENIK“, a koje je moguće ugovoriti uz osnovni paket osiguranja pravne zaštite. 
 
Uvjeti navedeni u ponudi vrijede za članove glavnih podružnica SPH koje su za svoje članove ugovorile osnovni paket pravne zaštite, a to su glavne podružnice SPH za: PU bjelovarsko-bilogorsku, PU istarsku, PU karlovačku, PU krapinsko-zagorsku, PU ličko-senjsku, PU međimursku, PU varaždinsku, PU osječko-baranjsku, PU sisačko-moslavačku, PU virovitičko-podravsku, PU zadarsku i PU zagrebačku.
 
Također, postoji mogućnost da navedeno osiguranje ugovore i članovi glavnih podružnica koje nisu ugovorile osnovni paket osiguranja pravne zaštite za svoje članove, po sljedećim cijenama navedenim u nižim tabelama (prikazane su usporedno cijene za članove glavnih podružnica SPH koje imaju sklopljen osnovni paket, za članove onih glavnih podružnica koje nemaju sklopljen osnovni paket i premija za građanstvo):
 
 
 
 
Plaćanje premija osiguranja za dodatne pakete je jednokratno za cijelu godinu te je isto moguće izvršiti putem obustave na plaću. Obrazac Izjave o obustavi na plaću možete zatražiti u glavnoj podružnici u kojoj ste član.
 
Za sve dodatne informacije se obratiti u glavnu podružnicu u kojoj ste član.