Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU KARLOVAČKA

Sindikalne podružnice

Sindikalne podružnice GP SPH za PU karlovačku

R.B. POVJERENIK SPH KONTAKT VPN SINDIKALNA PODRUŽNICA
1. JOZO LOVRIĆ 099 8082 397 397 PU KARLOVAČKA
2. BORIS KRATOFIL 099 3123 603 283 PU SJEDIŠTE
3. PETAR KRIZMANIĆ 099 8082 422 422 PGP MALJEVAC
4. NENAD JUKIĆ 099 8082 420 420 PP DUGA RESA
5. DARIO PROFOZIĆ 099 2552 873 758 IJP GROM
6. MARIO RENDULIĆ 098 1904 499 2102 PP SLUNJ
7. DRAGAN JOVANOVIĆ 099 8082 421 421 PP KARLOVAC
8. MARIJANA GOLUB 099 8082 399 399 PPRP KARLOVAC
9. NEDA GORŠIĆ 099 2707 058 20738 PP OZALJ
10. JOSIP LIVOJEVIĆ 099 8082 398 398 PP VOJNIĆ
11. LUKA POPOVIĆ 098 383 116 8740 PP OGULIN