Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU KARLOVAČKA

povratak
Podijeli s prijateljima:
30.06.2021.

Ljetna škola SSSH: Kako do boljeg sustava kolektivnog pregovaranja u javnom i privatnom sektoru

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić sudjelovao je 28.06.2021. godine na panel raspravi o kolektivnom pregovaranju i iskustvima javnog i državnog sektora uz ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića, Anu Milićević Pezelj (SSSH), Stjepana Topolnjaka (SSZSSH) i Baldu Kovačevića (SSKH).
 
Predsjednik Jagić je predstavio iskustva SPH iz dugogodišnjeg djelovanja, budući da smo prvi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike potpisali 2001. godine, te smo do sada potpisali šest kolektivnih ugovora i veliki broj njihovih dodataka, izmjena i dopuna.
 
Također, u drugoj polovici ove godine započeti će pregovori za sklapanje i potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, gdje će SPH težiti očuvanju svih stečenih prava, njihovom unaprjeđenju, kao i boljem preciziranju te uspostavi sustava kontrole i nadzora primjene kolektivnog ugovora. Na Ljetnoj školi je predsjednik Jagić imao priliku sa sudionicima raspraviti o jednoj od najvažnijih aktivnosti našeg sindikata – primjeni kolektivnog ugovora – kao i o jačem nadzoru, pri čemu se razgovaralo i o mogućnosti uvođenja ovlasti za inspekcijskim nadzorom od strane sindikata potpisnika kolektivnog ugovora.
 
Jedna od tema bio je i izazov položaja članova sindikata potpisnika u odnosu na nečlanove. Naime članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora kroz svoju članarinu financiraju rad sindikata potpisnika, a samim time i kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor te je prirodno da koriste i sva prava ugovorena iz kolektivnog ugovora. S druge strane nečlanovi sindikata potpisnika ničim ne sudjeluju u postupku pregovora i sklapanja kolektivnog ugovora niti ga financiraju, ali uživaju jednaka prava kao i članovi sindikata potpisnika tj. na njih se odnose jednaka prava iz kolektivnog ugovora kao za članove. Takva diskriminacija članova u odnosu na nečlanove se mora ukinuti te se trenutno traži najbolji model učešća nečlanova u financiranju postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora, u javnosti nazvanog tzv. „sindikalnim porezom“, pa do modela primjene kolektivnog ugovora samo na članove sindikata potpisnika. Poučeni iskustvima iz 2004. godine i odluke Ustavnog suda, pritom se izrazito pazi na to da buduće rješenje bude u skladu s Ustavom i međunarodnim konvencijama o radu, kako se jedna nepravda ne bi ispravila drugom, već rješenjem koje će biti u skladu s Ustavom i međunarodnim konvencijama o radu.
 
Ovim putem zahvaljujemo Savezu samostalnih sindikata Hrvatske i predsjedniku Mladenu Novoselu i izvršnoj tajnici SSSH za socijalni dijalog i javne politike Ani Miličević Pezelj na organizaciji i pozivu na sudjelovanje na Ljetnu školu SSSH i panel raspravu o kolektivnom pregovaranju.