Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

PU BJELOVARSKA-BILOGORSKA

Sindikalne podružnice

Sindikalne podružnice GP SPH za PU BB

R.B. POVJERENIK SPH KONTAKT VPN SINDIKALNA PODRUŽNICA
1 TIHOMIR TAKAČ 098 983 0909 210 PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA
2 PUTAK JOSIP 099 702 8457 510 PP DARUVAR
3 BABOJELIĆ ŽELJKO 099 272 3015   PP PAKRAC
4 SABO VILKO 099 702 8459 513 PP GAREŠNICA
5 PALI ĐURO 099 270 4273 479 PP GRUBIŠNO POLJE
6 ŽUGAJ TIHOMIR 099 702 8460 511 PP ČAZMA
7 ANDRIJANA POCRNIĆ 098 261 274 7272 ODJELI U SJEDIŠTU PU
8 KOZIĆ IVAN 099 702 1594 516 PP BJELOVAR
9 MATIJEVIĆ BOŽIDAR 099 702 1596 518 PPP BJELOVAR
10 RADMANIĆ DAMIR 099 702 8458 512 IJP BJELOVAR