Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

MUP RH Sjedište

ARAG - osiguranje pravne zaštite za polaznike srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

ARAG - osiguranje pravne zaštite za polaznike srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Vodeći računa o svim našim članovima, pa tako i o onima koji to tek postaju, pokušavamo za sve osigurati najpovoljniju pravnu zaštitu. 
 
Upravo zato, promatrajući potrebe naših budućih policajaca, obavještavamo vas kako smo za sve polaznike koji se za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka učlane u Sindikat policije Hrvatske ugovorili pravnu zaštitu na sljedećoj razini:
 
  • Odštetna pravna zaštita vezana za boravak i školovanje polaznika prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka
  • pravna zaštita ugovornog prava, vezana za školovanje polaznika prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka
  • 1 usmeni pravni savjet godišnje vezan za boravak i školovanje polaznika prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka
Navedeno je bitno jer pokriva dva najvažnija problema, odnosno situacije koje mogu biti sporne tijekom trajanja prekvalifikacije tj. štetne događaje koji se mogu dogoditi tijekom školovanja. Kao primjer odštetne pravne zaštite možemo navesti slučaj ozljede samog polaznika na treningu ili ozljedu nanesenu od strane jednog polaznika prema drugome. Pravnom zaštitom ugovornog prava pokrivena je npr. situacija u kojoj dolazi do nepoštivanja ugovornih odredbi od strane MUP-a ili samog polaznika. Obje situacije pokrivene su kroz pokriće pravne zaštite vezane za boravak i školovanje polaznika prekvalifikacije.
 
Za sve dodatne upite i informacije molimo da se obratite na e-mail: 16.narastaj@sindikatpolicije.hr ili g. Tomislavu Vincetiću, predstavniku Sindikata policije Hrvatske za polaznike tečaja prekvalifikacije na Policijskoj akademiji na broj mobitela: 098 98 29 734.