Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

Kolektivni ugovor NN 112/2017

17.11.2017. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/2017)

1.02.2018. Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 12/2018)

Tumačenja