Centralni obračun plaća - inicijativa za održavanje sastanka

MINISTARSTVO FINANCIJA RH
n/r ministra g. Slavka Linića

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
K A B I N E T M I N I S T R A
n/r ministra g. Ranka Ostojića

 

Poštovani,

u vezi najava da će se i sustav Ministarstva unutarnjih poslova uskoro priključiti u Centralni obračun plaća ovim putem pozivamo da se održi sastanak između predstavnika Ministarstva financija, Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikata policije Hrvatske.

Navedeni sastanak tražimo kako bi nas upoznali s novostima koje donosi novi način isplate plaća putem Centralnog obračuna plaća u odnosu na položaj i prava zaposlenika MUP-a i članova SPH, kao i u odnosu na Sindikat (način obračuna ustega na plaći i dr.).
Pored navedenog, postoji određena zabrinutost zaposlenika MUP-a da bi se zbog toga što je MUP najveći (najbrojniji) sustav unutar sustava državnih službi, prebrzo uključivanje istih u Centralni obračun plaća mogao uzrokovati probleme i moguća kašnjenja plaća, osobito jer je u tijeku priprema i izdavanje novi rješenja o plaći za sve zaposlenike MUP-a sukladno izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.

Također, zabrinutost kod zaposlenika MUP-a i naših članova izazvalo je i prošlo mjesečno kašnjenje plaća prilikom prelaska na Centralni obračun plaća i to sustava koji su i po nekoliko desetaka puta malobrojniji od sustava MUP-a. Kako bi se na vrijeme svi socijalni partneri bili informirani sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te prelazak na Centralni obračun plaća prošao što bezbolnije za zaposlene u MUP-u ovim putem službeno upućujemo zahtjev za održavanjem predmetnog sastanka.

Obzirom na ozbiljnost problematike, molimo za žurnost u organizaciji traženog sastanka.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

O tome obavijest:
- gđa. Sanja Čanković, pomoćnica ministra unutarnjih poslova
- g. Nebojša Kirigin, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za materijalno financijske poslove
- gđa. Andreja Benić, ravnateljica Uprave za materijalno financijske poslove

122 18-3-2013 članovi i povjerenici MF i MUP - centralni obračun plaća

Photo: Marijan Sušenj/PIXSELL